cv Femke Anne

CURRICULUM VITAE    

 

Werkervaring

Eigenaar GALERIE ATELIER FEMKE ANNE  tevens winkel workshops en toeristinfo

Brink 5, 7963 aa Ruinen

 

Directiesecretaris projectbureau Zuidas – gemeente Amsterdam

Secretaris van de Raad van Commissarissen (president commissaris  Elco Brinkman), secretaris van directie en managementteam, secretaris van overleggen met private partijen en overleggen met de ministeries van Financiën, V&W en VROM alsmede secretaris van bestuurlijk overleg met het College van Burgemeester en Wethouders in Amsterdam

 

Coördinator

Contactpersoon voor multinationals wereldwijd (o.a. Microsoft en IBM) die expatriates naar Nederland wilden laten komen – tevens contactpersoon naar de IND (inlichtingen en naturalisatie dienst) met betrekking tot tewerkstellingsvergunningen.

 

Eindredacteur

van twee  vakbladen: Handicap & Beleid (voor kader in de zorg) en SW Journaal, vakblad voor de sociale werkvoorziening -  Uitgeverij IJ-Publicaties, Amsterdam.

 

Wethouder gemeente Brielle

Portefeuille: onderwijs (integraal bestuur), Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Jongerenbeleid, Kunst en Cultuur, Sport, Accommodatiebeleid (ouderenhuisvesting, theater, bibliotheek, sport- en schoolgebouwen), Welzijn, Asielbeleid, Kinderopvang, Wijkbeheer.

 

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Benoeming Burgemeester en Wethouders 13 juli 1999

Beëdiging arrondissementsrechtbank Rotterdam 18 augustus 1999

 

Algemeen en Politiek redacteur diverse kranten

Uitgeverij Fortuyn in Brielle

 

Fulltime professioneel tennislerares

Trainer bij TIOD Gouda en Leimonias in den Haag. Tevens werkzaam bij de Tennisschool van John Noakes in Zoetermeer, in zijn team was ik werkzaam als trainer/coach van de Nederlandse ploeg rolstoeltennissers. Bij wereldkampioenschappen 1986 wereldtitel behaald (USA). Na zware rugoperatie in 1991 gestopt met lesgeven en omgeschoold tot journalist.          

 

Bestuurlijke ervaring

                                              

                                      Wethouder gemeente Brielle

Portefeuille:      Onderwijs (integraal bestuur, dwz verantwoordelijk voor totaal onderwijsbeleid en voor het openbaar onderwijs), Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Ouderenbeleid, Jongerenbeleid, Kunst en Cultuur, Sport, Accommodatiebeleid (theater, sport- en schoolgebouwen), Welzijn, Asielbeleid, Kinderopvang, Wijkbeheer. Daarnaast gedurende zes maanden de gehele portefeuille van collega waargenomen, alsmede de taak van locoburgemeester

            Voorzitter Commissie Onderwijs, Sociale Zaken en Welzijn

            Lid Raad van Toezicht CWI (Centrum Werk en Inkomen)

            Lid Raad van Bestuur RIO (Regionaal Indicatie Orgaan)

Lid Bestuurlijk Overleg G17 (gemeenten rondom Rotterdam)  volwasseneneducatie en werkgelegenheid

            Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Portefeuillehouders - Openbaar onderwijs

Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg OBD (onderwijs begeleidingsdienst) Zuid Hollandse Eilanden

            Voorzitter Bestuurlijk Overleg Lokaal Onderwijsbeleid

Initiatiefnemer / Voorzitter Regionaal Overleg Voortgezet Onderwijs (huisvesting)

            Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg REC vorming (ZMLK scholen)

                                   Lid Bestuur Recreatieschap

           Lid Algemeen Bestuur GGD

           Lid Algemeen Bestuur en secretaris Dagelijks Bestuur van Sociaal

           Werkvoorzieningschap de Welplaat in Spijkenisse

           Lid Commissie Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam

           Lid Bestuurlijk Overleg COA (Centraal Opvang Asielzoekers)

           Lid Bestuurlijk Overleg VVV

           Bestuurslid Stichting Geuzenstad (schenkingen)

           Commissaris Stichting Vrouwe Briell van Ellemeet (in 17e eeuw opgericht)

           Lid Bestuurlijk en Provinciaal Overleg Cultuurregio 2001

           Lid Bestuurlijk Overleg Maatschappelijke Stuurgroep Zorg

           Bestuurslid PvdA – Afdeling Hoogeveen

           Bestuurslid Stichting Promotie Ruinen

           Lid Cultureel Platform de Wolden

Lid ondernemend Ruinen